Social mediaContact gegevens

info@ucility.nl
0880023088
www.ucility.nl


Adres gegevens

Donau
2491 BC
Den Haag
Nederland

Hans Bloemen

Managing Partner Ucility
Ucility

Ervaringen

-


Opleidingen

-


Nevenfuncties

-


Specialisaties

Succesvol veranderen

Ucility faciliteert bij veranderingen. De focus ligt op fysieke huisvesting, facilitaire processen en de hierbij aansluitende cultuur verandering. Organisaties ervaren, groeien, krimpen, veranderen, verplaatsen… . Soms worden deze bewegingen tegengehouden door de werkomgeving en is een (ingrijpende) verandering nodig om ruimte te bieden aan gewenste groei en ontwikkeling. Op dat snijvlak acteert Ucility naast de klant als deskundig adviseur en projectmanager. Hierbij acteert zij vanuit de corporate identiteit van de opdrachtgever. Ucility vertaalt deze naar de werkomgeving met als doel het welzijn voor de medewerker en de productiviteit van de organisatie, te optimaliseren.


Hans Bloemen MFM

Als Managing Partner verbonden aan Ucility. Heeft ruime ervaring opgedaan binnen het facilitaire werkveld, zowel als opdrachtgever op senior management niveau en als leverancier vanuit service providers en producenten. Zijn visie op facility management is dat het een integraal kennis domein is, waarin bedrijfskunde; human resource management; marketing en informatiemanagement bij elkaar komen. Hans is succesvol verantwoordelijk geweest bij (complexe) veranderingen waarbij de focus zowel lag op de organisatorische kant alsook op de “mens” in de verandering. Hans toekomst visie op FM: “Toegevoegde waarde voor FM zit met name in kanaliseren en omzetten (big)data tot informatie; vertalen naar concepten en aansluitend implementatie processen gericht op optimalisatie van de organisatie; sturing geven aan veranderproces waarbij de menselijke maat, organisatiecontinuïteit en organisatieveiligheid centraal staan. Hierbij zal FM de verbindingsrol spelen tussen partijen: gebruikers, management en interne betrokken leveranciers (ICT/ HR/ communicatie etc…)”. Hans is als een van de Founding Father betrokken geweest bij de oprichting van NFC-index en CREME (corporate real estate management executive) platform. Tevens participeert hij binnen de sectoren onderwijs en zorg in diverse adviserende platformen. Je kunt hem volgen bij twitter @BloemenHans en op linkedin of via de site van Ucility.
Publicaties

-

Notice: Undefined variable: tag_id in /home/users/A006193/centrumfacilitair.nl/www.centrumfacilitair.nl/footer_home.php on line 73