Contact
Esther Roelofs

Esther Roelofs

Managing Partner bij WorkWire

Ervaring(en)

Workplace Consultant

WorkWire

mei 2013 – heden

Esther is een projectadviseur en programmamanager in (strategische) huisvestingstrajecten. Al meer dan 15 jaar begeleidt ze opdrachtgevers bij het formuleren van huisvestingsvisies en de ontwikkeling van huisvestingsconcepten tot aan de daadwerkelijke realisatie en ingebruikname van de nieuwe werkomgeving. Expertise - visievormingstrajecten: vertalen van uitgangspunten organisatiestrategie naar huisvestingsconcepten voor specifieke gebruikersgroepen en locaties; - stakeholderengagement en faciliteren besluitvormingsprocessen; - change management: trainingen en workshops op DT-, MT- en medewerker niveau in het kader van bewustwording en verandermanagement; - opstellen beleidsplan rondom werkplekgebruik; - communicatiestrategie en campagnes rond nieuwe werkomgeving en nieuwe werkwijzen; - programmamanagement implementatie nieuwe werkconcepten zoals Het Nieuwe Werken (linking pin tussen Vastgoed, ICT, HR en Facility Management); - integrale haalbaarheidsstudies (ruimtelijk, functioneel, technisch, financieel, organisatorisch); - behoefte analyses, space planning, opstellen functioneel en ruimtelijk PvE, indelings- en inrichtingsvoorstellen; - design development (aansturing architecten en ontwerpproces, conceptbewaking, terugkoppeling gebruikersgroepen,).

Specialisatie(s)

Workplace Strategy, Workplace Consulting, Programming, Workplace Design, Communication, Change Management, Workplace Nudging