Social mediaContact gegevens

suzanne@nubno.nl
06.15.57.46.76


Adres gegevens

Vlasland 6
3833CM
Leusden
Nederland

Suzanne Walsteijn

Eigenaar, trainer en adviseur van Bedrijfsnoodorganisaties
NuBedrijfsnoodorganisatie

Ervaringen

Adviseur en trainer Bedrijfsnoodorganisaties
NuBNO
apr 2016 - heden


Opleidingen

-


Nevenfuncties

FMG bestuurslid

Bestuurslid van de FMGezondheidszorg
Specialisaties

Zorg- en Ziekenhuis instellingen
Publicaties

Boek: Een levendige bedrijfsnoodorganisatie

Dit boek gaat over het inrichten van een Bedrijfsnoodorganisatie en is gericht op de integrale veiligheid binnen je organisatie. Het boek is bestemd voor mensen die zich bezighouden met het organiseren en beheren van de integrale veiligheid binnen de organisatie, maar natuurlijk ook voor mensen die geïnteresseerd zijn in hoe je een levendige Bedrijfsnoodorganisatie neerzet. Binnen organisaties wordt vaak veel aandacht besteed aan het in kaart brengen van de mogelijke gevolgen die het dagelijks arbeidsproces raken. De vraag is of dit voldoende is en of je de juiste aanpak hebt gekozen. Dan heb ik het niet over de BHV-organisatie. Deze is juist vaak zeer riant ingericht en er wordt netjes elk jaar getraind. Daarbij stel ik wel de vraag of dit nu het gewenste effect oplevert. Mijn ervaring is dat er veel mensen aan een BHV training deelnemen, maar eigenlijk geen BHV’er wil zijn. Daarnaast blijft er vaak na de training maar weinig aan kennis en inzicht hangen. En het allerbelangrijkste, het blijft beperkt tot de selecte groep BHV’ers en de rest van de medewerkers wordt niet of slecht betrokken bij de veiligheid binnen de organisatie. Kortom er is nog wel wat winst te behalen. En volgens mij zit dit in het tot elkaar brengen van de teams en de samenstelling en opbouw van de veiligheid binnen de organisatie. En dát vind je terug in de Bedrijfsnoodorganisatie en dat is nu net waar dit boek over gaat. Hoe creëer je eenheid en betrokkenheid als het gaat om veiligheid. En hoe doe je dat op een efficiënte manier. Op eenvoudige en praktische wijze neem ik je in dit boek mee in hoe je een Bedrijfsnoodorganisatie kan neerzetten. Daarmee hoop ik dat jij net zo enthousiast wordt over de Bedrijfsnoodorganisatie als ik ben en aan de slag wil gaan om de Bedrijfsnoodorganisatie ook bij jou vorm, inhoud en een gezicht te geven. Van daaruit zullen medewerkers en klanten zich meer Veilig Voelen, Veilig Zijn en Veilig kunnen Handelen. Deze drie thema’s zal je regelmatig in dit boek terugzien als speerpunt en uitgangspunt voor de Bedrijfsnoodorganisatie. Theorie, wet- en regelgeving en persoonlijke ervaringen zullen worden afgewisseld met afbeeldingen om jou te inspireren ook aan de slag te gaan met het neerzetten van een Bedrijfsnoodorganisatie. Ik ben ervan overtuigd dat als je veiligheid een gezicht geeft en dit levendig maakt en houdt, je een organisatie neerzet waarin: Veilig Voelen, Zijn en Handelen voor elke medewerker en aanwezige een vanzelfsprekende zaak gaat worden. Het boek is vanuit mijn perspectief, mijn ontdekkingen en fascinatie beschreven en is het gedachtegoed van Nu Bedrijfsnoodorganisatie (NuBNO).Notice: Undefined variable: tag_id in /home/users/A006193/centrumfacilitair.nl/www.centrumfacilitair.nl/footer_home.php on line 73