Contact
Ian van der Pool

Ian van der Pool

Hoofd Facility Management Defensie Ondersteuningscommando | Nationaal Expert ISO/TC267 Facility Management (ISO41001)| Voorzitter CEN/TC348 Facility Management (EN15221-serie) bij Ministerie van Defensie | Defensie Ondersteuningscommando

Nevenfunctie

Voorzitter CEN/TC348 Facility Management

Europese facilitaire normcommissie (EN15221-serie)

Lid Nederlandse FM normcommissie (NEN)

De Nederlandse facilitaire normcommissie is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van nieuwe FM normen en de invoering van Europese en ISO FM normen.

Voorzitter Advisory Group Road Map, ISO/TC267 Facility Management

De Advisory Group is het strategische adviesorgaan van ISO/TC267 en is verantwoordelijk voor de selectie en initiatie van nieuwe FM normen/werkgroepen binnen ISO.

Nationaal expert ISO41001 MSS (ISO/TC267 WG3)

Werkgroep 3 is binnen ISO/TC267 verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de eerste FM management systeemnorm ISO41001. Als nationaal expert vertegenwoordig ik Nederland in deze werkgroep en schrijf mee aan deze norm.